1400R punosgrafiittinauhatiiviste

1400R punosgrafiittinauhatiiviste
Chesterton 1400R on uusi ja ainutlaatuinen, vahvistettu punosgrafiittinauhatiiviste, joka sisältää korroosionestoainetta. Grafiittinauhalangan sisällä on hiililankavahviste sekä punosrakenne. 1400R muodostaa homogeenisen massan laippakuormituksen alaisena, jolloin vuodot eivät pääse tunkeutumaan tiivistesarjaan. Kokonaan hiilestä/grafiitista valmistettu sarja kestää korkeampia akselinopeuksia ja vähentää samalla akselin kitkaa. Rakenteellinen hiilikuituvahviste estää ulospursumisen, kun 1400R-sarjat asennetaan korkeiden paineiden alaisina toimiviin venttiileihin.
Esite: 
  • Helppokäyttöinen, helposti poistettava
  • Vähentää huomattavasti pumppujen huuhteluveden kulutusta
  • Lisänä rakenteellinen hiilikuituvahvistus ulospursumisen estävien päätyrenkaiden käyttötarpeen poistamiseksi useimmista käyttökohteista
  • Itsevoitelevuus estää akselin tai karan urittumisen ja tiivisteen käyttöikä pitenee
  • Taattu päästöjen  hallintakyky venttiilikäytössä
  • Ainutlaatuinen rakenne käytettäväksi koko laitoksen pumpuissa ja venttiileissä

TEKNISIÄ TIETOJA

Lämpötilaraja: 650 °C höyry, 455 °C hapettava ympäristö
Paineraja: 275 bar venttiileissä
Akselinopeudet: 20 m/s
Kemikaalien kesto: pH 0-14, paitsi savuava rikkihappo, savuava typpihappo ja kuningasvesi
Käyttöjä:

Voimalat/pumput

Kattilan syöttö-, lauhteen poisto-, kuumavesikierto- ja lämmittimen tyhjennyspumput.

Voimalat/venttiilit

Voiteluöljy-, pienpainehöyryturbiini- ja lauhdeputkien venttiilit sekä kaikki käsikäyttöiset venttiilit.

Voimalat/nokipuhaltimet

Sellu ja paperi:

Mustalipeä, valko- ja viherlipeä, sakea ja heikko massa, jauhimet, sekoittajat ja yleissekoittimet, pulpperit, korkea- ja matalapainekiikit, tehon talteenottolaitteiden höyryventtiilit, lauhteenpoisto- ja kattilan syöttöpumput.

Muita käyttökohteita:

Jäteveden käsittely, sokeritehtaat ja merenkulku