ARC CS4

100 % kiintoainepitoinen, kemiallisesti ja kulutusta kestävä, alhaisen viskositeetin, ohutkalvo 100 % novolakka-epoksi. ARC CS4(E) on betonipinnoite, joka on suunniteltu:

  • Suojaamaan uutta ja vanhaa betonia, johon kohdistuu kemiallista rasitusta.
  • Korvaamaan haponkestäviä laattoja, kemiallisesti kestäviä maaleja ja muita betonipinnoitteita.
  • Levitetään telalla, sudilla, lastalla tai ilmattomalla tai kaksikomponenttiruiskulla.

 

Käyttökohteet

  • Kemikaalisäiliöt
  • Varoaltaat
  • Sumput, viemärit ja kaivot
  • Kemialliset prosessialueet
  • Neutralisointisäiliöt
  • Pumppuperustat
  • Laitteiden jalustat

Ota yhteyttä