ARC iBX1

100 % kiintoainepitoinen, iskunkestävä, keraamisesti vahvistettu, epoksi/uretaani-hybridi kovaan hankaavaan kulutukseen ja iskunkuormitukseen. ARC I BX1(E) on suunniteltu:

 • Suojaamaan pintoja, jotka altistuvat iskuille <68 Nm ja liukuhankaukselle.
 • Antamaan pitkäikäisempi vaihtoehto kumivuorauksille ja keraamisille kulutuslaatoille.
 • Kestämään sekä suoria että epäsuoria iskuvoimia.
 • Helppo levittää lastalla.

 

Käyttökohteet

 • Suppilot/kuilut
 • Purkulevyt
 • Lietekäyrät
 • Lietepumpun pesät
 • Kumituksen korjaus
 • Jauhimet
 • Savukaasupuhaltimet
 • Tärisevät sihtitasot
 • Pumppulinjan korjaus

 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen käyttötapa
ARC polymeerikomposiitti. Metallinkorjausjärjestelmä: korjaa iskusta, hankantumisesra, kulumisesta ja syöpymisestä aiheutuneet vauriot: täyttää reiät ja halkeamat: aikaansa kulutusta kestävät pinnat.

Käytöt, joita suositella välttämään
Ei tietoja saatavissa

Ota yhteyttä