ARC S2

Tuotteen kuvaus

Edistyksellinen keramiikkakomposiittiaine kaikkien metallipintojen korjaamiseen ja suojaamiseen. Ainetta levitetään normaalisti 250 μm paksuinen kerros. Se on kutistumatonta, täysin kiintoainepitoista ja väriltään harmaata tai vihreätä.

 

Suositeltuja käyttöjä

  • Tuulettimet ja suojukset
  • Vesisäiliöt
  • Lämmönvaihtimet
  • Jäähdytysvesijärjestelmät
  • Syöttösuppilot
  • Pumpun osat
  • Säiliöt
  • Märkäerottimet
  • Venttiilit
  • Putkitukset

 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen käyttötapa
Pinnoitteet ja maalit, täyteaineet, kittausaineet, ohenteet

Käytöt, joita suositellaan välttämään
Ei tietoja saatavissa.

Ota yhteyttä