ARC S4+

100 %:sti kiinteistä aineista koostuva, vahvistettu ohutkalvopinnoite rakenteiden suojaamiseksi kemikaalien, eroosion ja korroosion vaikutuksilta. ARC S4+ on suunniteltu:

  • Suojaamaan äärimmäistä kemiallista rasitusta vastaan upporasituksessa.
  • Pidentämään kulutuksen kestoa.
  • Levitetään siveltimellä, telalla tai kaksikomponenttiruiskulla.

 

Käyttökohteet

  • Savukaasukanavistot
  • Kemikaalivarastosäiliöt
  • Lämmönvaihtimet
  • Tuulettimet ja kotelot
  • Savupiiput ja hormit
  • Säiliövuoraukset

 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

ARC polymeerikomposiitti. Sekoitettava ARC S4+:n kanssa (osa B) (GY ja RD) jotta saadaan suojavaikutus korrodoivissa olosuhteissa.

Ota yhteyttä