ARC SD4i

100 % kiintoainepitoinen,vahvistettu ohutkalvopinnoite suojaamaan rakenteita ja laitteita äärimmäisessä upporasituksessa. ARC SD4i on suunniteltu:

 • Suojaamaan korroosiota ja eroosiota vastaan.
 • Antamaan laajennettua suojaa aggressiivisessa kemiallisessa upporasituksessa.
 • Levitetään siveltimellä, telalla tai kaksikomponenttiruiskulla.

 

Käyttökohteet

 • Vaahdotuskennot
 • Sakeuttimet
 • Hydrosyklonit
 • Deaeraattorit
 • Suppilot
 • Lieteputket
 • Lämmönvaihtimet
 • Lietesäiliöt
 • Säiliöt ja siilot
 • Pumput ja tuulettimet

 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

ARC polymeerikomposiitti. Tämä on hartsiainesosa kaksiosaisessa järjestelmässä, jossa on käytössä ARC SD4i (osa B) ja joka sekoitetaan varastosäiliöiden kemialliseksi suojelemiseksi.

Ota yhteyttä