Pinnoitteet

Pinnoitteella pidennetään prosessilaitteiden elinkaarta, vähennetään ympäristön kuormittavuutta sekä lisätään kustannustehokkuutta. Laitteiden elinkaarta pidentämällä saadaan lykättyä merkittäviä investointeja.