ARC 5ES

100 % kiintoainepitoinen, ”kaksi yhdessä” -hätäpaikkaukseen ja vuotojen paikkauskorjaukseen tarkoitettu epoksikitti. ARC 5ES korjauskitti on suunniteltu:

 • Paikkaamaan ja tiivistämään vuotoja, joiden halkaisija on enintään 3 mm.
 • Kovettuu veden alla ja kostealla pinnalla.
 • Täyttää NSF 61:n vaatimukset kylmävesikäytöstä.
 • Helposti käytettävä sekoittamalla yhteen eri komponentit ja painamalla kitti kiinni
  korjattavaan pintaan.

 

Käyttökohteet

 • Syöpyneet valut
 • Kylttien kiinnitys
 • Jäähdyttimien paikkaus
 • Lasikuituputkien korjaus
 • Vuotavat akkukotelot
 • Vesisäiliöt
 • Sähkökaapit
 • Hitsaussaumat

 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

ARC polymeerikomposiitti. Metallinkorjausjärjestelmä: korjaa iskusta, hankaantumisesra, kulumisesta ja syöpymisestä aiheutuneetvauriot; korjaa kuluma-alueet; täyttää reiät ja halkeamat; aikaansaa kulutusta kestävät pinnat. Tuotetta käytetään nopeasti kuivuvana paikkausaineena, jota käytetään kitin tavoin.

Ota yhteyttä