ARC 988

100 % kiintoainepitoinen kvartsivahvistettu epoksihiertomassa. (SiO2). Erittäin suuri kemiallinen kesto. Tartuu kosteaan betoniin. ARC 988 on suunniteltu:

 • Pinnoittamaan uutta ja uudistamaan vanhaa betonia, jota kemiallinen tai fyysinen vaurio on haurastuttanut.
 • Korvaamaan happokestävät laatat tai fenoliset, furaani-, polyesteri- tai betonipinnoitteet.
 • Suojaamaan väkevöityjä happoja (98 % rikkihappo), orgaanisia liuottimia ja emäksiä vastaan.
 • Helppo levittää lastalla.

 

Käyttökohteet

 • Akkuhuoneet
 • Peittaus- ja pinnoitelinjat
 • Valkaisualueet
 • Sumput, ojat ja kuilut
 • Kemialliset varoaltaat
 • Pumppuperustat
 • Laitteiden jalustat
 • Väkevöityjä happoja sisältävät alueet
 • Jätevedenkäsittely

Ota yhteyttä