Chesterton 155 -kasettitiiviste

Tiivisteen 155 edistynyt rakenne sekä kyky pitää pinnat kohtisuorassa ja yhdessä varmistaa ensi-luokkaisen päästöjen hallintakyvyn. Tiivisteen 155 on osoitettu riippumattomissa testeissä täyttävän tai ylittävän kaikkein ankarimmat yhdysvaltalaiset päästöjä koskevaaatimukset. Täydellisen päästöjenhallinnan saavuttamiseksi tai vaarallisille nesteille voidaan tietenkin käyttää Chestertonin uuden sukupolven kaksitoimisia tiivisteitä.

Tekniset tiedot

Koot (mm)
Paine (bar)
Lämpötilaraja (°C)
Nopeus (m/s)

Ota yhteyttä