Chesterton Connect

Chesterton Connect on yksinkertainen tietojenkeruujärjestelmä, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen prosessiparametrien seurannan.Chesterton Connect on vankkarakenteinen ja se käyttää Bluetooth® teknologiaa tietojen siirtoon.

Sillä voidaan seurata:
Värähtelyä
Pintalämpötilaa
Prosessin lämpötilaa
Prosessin painetta

Chesterton Connect on helppo asentaa ja sen käyttäjäystävällinen applikaatio mahdollistaa useiden yksiköiden seurannan antaen laajan kuvan prosessin pumppujen ja liukurengastiivisteiden toiminnasta. Chesterton Connect mobiiliapplikaatio ja sen päässä oleva led-valo hälyttävät jos etukäteen määritellyt hälytysrajat ylittyvät. Tämä tieto vähentää suunnittelemattominen alasajojen mahdollisuutta. Chesterton Connectilta saatu tieto voidaan siirtää eteenpäin analysoitavaksi. Tämä edesauttaa ymmärtämään prosessin toimintaa ja siten parantaa luotettavuutta ja tuottavuutta. Koska Chesterton Connectilta tuleva tieto siirtyy ainoastaan Bluetooth yhteyden kautta, tiedot pysyvät vain laitteen omistajan hallussa. Data ei missään tapauksessa siirry Chestertonin tai Chesterton maahantuojan tietoon.

Käyttökohteet: Pumput, sekoittajat, jauhimet sekä muut pyörivät laitteet.

Tekniset tiedot

Koot (mm)
Paine (bar)
Lämpötilaraja (°C)
Nopeus (m/s)

Ota yhteyttä