ARC CS2

100 % kiintoainepitoinen, mineraalivahvistettu, kulutusta kestävä, alhaisen viskositeetin epoksi. ARC CS2 -ohutkalvopinnoite on suunniteltu:

  • Suojaamaan uutta ja vanhaa betonia, johon kohdistuu lievää kemiallista ja/tai fyysistä rasitusta.
  • Korvaamaan laattoja, kestämään kauemmin kuin maalit ja muut betonipinnoitteet.
  • Levitetään telalla, sudilla, lastalla tai ilmattomalla tai kaksikomponenttiruiskulla.

 

Käyttökohteet

  • Betonisäiliöt
  • Varoaltaat
  • Vedenottokanavat ja padot
  • Sumput, viemärit ja kaivot
  • Prosessialueet
  • Jätevedenkäsittely
  • Pumppu laiteperustat

Ota yhteyttä