ARC NVE

3-kerroksinen järjestelmä, korkean suorituskyvyn kvartsivahvistettu novolakka-vinyyliesterivuoraus betonikäyttöön, jossa vaaditaan äärimmäistä kemiallista kestävyyttä ja kohtuullista hankautumis- ja iskusuojaa. Teollinen pinnoite ARC NVE on suunniteltu:

 • Korvaamaan happokestävät laatat tai fenoliset, furaani-, polyesteri- tai betonipinnoitteet.
 • Suojaamaan väkevöityjä happoja, orgaanisia ja epäorgaanisia happoja, liuottimia ja emäksiä vastaan.
 • Helppo levittää lastalla.

 

Käyttökohteet

 • Akkutilat
 • Peittaus-/pinnoitelinjat
 • Valkaisualueet
 • Sumput, ojat ja kuilut
 • Kemialliset eristysalueet
 • Pumppu laiteperustat
 • Peittaustilat
 • Kemialliset lastausasemat

 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

ARC S7:n, S7 AR:n, NVE:n, NVE VC:n, T7 AR:n ja T7 AR VC:n kanssa käytettävä kumeenivetyperoksidikatalyytti.

Ota yhteyttä